Kentsel Dönüşüm Maketleri

Kentsel dönüşüm maketi, şehir planlama projelerinin önceden görselleştirilmesini sağlayan küçük ölçekli bir modeldir. Bu maketler, planlanan gelişmelerin bina yerleşimini, mimari detaylarını ve çevresel düzenlemelerini detaylı bir şekilde temsil ederek proje paydaşlarına etkili bir görsel sunum sağlar.