Kütle Maketi Nedir?

Yapılardaki detaylardan ziyade yapıların yerleşiminin , birbirleriyle olan ilişkilerinin , yol ağlarının ve topografik yapının ön planda olduğu maketlerdir. Alanın büyük olmasından dolayı 1/500 -1/1000 gibi ölçekler tercih edilmektedir. Binalar kat yükseklikleri göz önünde bulundurularak, fazla detaya girilmeden kütle olarak gösterilir.

Son Yazılar