Topoğrafya Maketi / Arazi Maketi Nedir?

Arazinin topoğrafik yapısını gösteren, arazide bulunan bitki örtüsü ve su ögesi gibi verilerin model üzerine aktarıldığı maketlerdir. Bu maketler sayesinde yapının inşa edileceği arazi net bir şekilde gözler önüne serilir. Ve tasarımın şekillenmesinin temelini oluşturur. 

Son Yazılar